Doktorlarımız

 YÜCEL

Doç. Dr. Mehmet YÜCEL

Nöroloji

Doç.Dr. Mehmet YÜCEL

2000 Çukurova Tıp Fakültesi (Yüksek Lisans)

2009 GATA (Uzmanlık Nöroloji)

2014 GATA (Doçentlik Nöroloji)

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Parkinson Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyon İle Ayna Hareketi Varlığının Tespiti ve Dopaminerjik Tedavinin Ayna Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2009).

2001-2002 Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 3 Nolu 112 İstasyonu Pratisyen Dr

2002-2003 GATA Tıp Fakültesi Pratisyen Dr.

2003-2005 Hava Er Eğitim Tugay K.lığı Kütahya  Pratisyen Dr.

2005-2009 GATA Tıp Fakültesi, Nöroloji AD. Ar.Gör.

2009-2010 GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi Uzman Dr.

2010-2014 Kasımpaşa As. Hast. HHO Yeşilyurt Semt Polk. Mua. Mrk. Bşk.lığı Uzman Dr.

2014-2016 GATA Nöroloji Ad Öğr. Üyesi

2014-2016 GATA Nöroloji Ad Öğr. Üyesi

2016-2018 Hava Kuvvetleri Kom. İdari Görev 

2018-2019 Özel Sakarya Konak Hastanesi Uzman Dr 

2019-Halen Özel Yüzüncüyıl Hastanesi Uzman Dr

1.      Sb.Tml.As.ve Sh.Sağ.Hiz. Kursu 2002

2.      Üreme Sağlığı Kursu. GATA 2003

3.      İlk Yardım-Savaş Alanında Temel Yaşam Desteği ve Acil Tıp Eğitimi Kursu- GATA 2002-2003

4.      Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu 600 Yt. Eskişehir Hava Hast. Hv. Sağ. Mua.Mer Fiz.Eğt.Mer. 2003-2004

5.      Temel İngilizce Kursu. Hava Er Eğitim Tugay K.lığı  2004-2005

6.      Temel Epidemiyoloji Kursu. GATA  2008

7.      Değerlendirme ve Denetleme Eğitimi Kursu Hava Kuvvetleri K.lığı 2010

8.      İletişim ve Halkla İlişkiler Kursu Hava Harp Okul K.lığı 2011

9.      Nörolojik Aciller Kursu Hacattepe Tıp Fak. 2006

10.  TMS-rTMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Kursu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2009

11.  Uyarılmış Potansiyeller Kursu-Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 2010

12.  Tek Lif EMG Kursu-Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği. 2010

13.  Temel EMG Kursu- Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği. 2010

14.  Botilinum Toksin Uygulamaları Kursu-2. Samatya EMG günleri 2010

15.  Uygulamalı EMG Kursu 2. Samatya EMG günleri 2010

Türk Nöroloji Derneği

Bilimsel  Ödüller :

1)      26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Poster Bildirisi birincilik ödülü 31 Mart-4 Nisan 2010 Antalya. “Parkinson Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyon İle Ayna Hareketinin Araştırılması ve Dopaminerjik Tedavinin Ayna Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 

2)      7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bildiri Birincilik Ödülü.  “Obezite bilişsel fonksiyonları bozuyor mu?” Bursa, Türkiye, 06-09 Mart 2011.

3)      43 rd International Symposium on Endocrinology and Metabolism “Certificate of Award”  20-21 May 2011 Rome, Italy. Is Chilhood Obesity Related to the Impairment of Cognitive Functions.

4)      47. Ulusal Nöroloji Kongresi Poster üçüncülük ödülü 25Kasım- 1 Aralık 2011 Antalya.

5)      28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Poster Bildirisi birincilik ödülü 25-29 Nisan 2012 Antalya. Pregabalin’in Nöropati Yakınması Olan Tip 2 DM’li Hastalarda Kutanöz Sessiz Periyot Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  O.Oz, U.H.Ulas, B.Duz, M.Yucel, Z.Odabasi. “Electrophysiological findings in patients with adult tethered cord syndrome” Turkish Neurosurgery (ISI),  20(1):16-20, 2010.

2.  M.R.Onal, U.H.Ulas, O.Oz, V.S.Bek, M.Yucel, A.Taslipinar, Z.Odabasi. “ Cutaneous silent period changes in Type 2 diabetes mellitus patients with small fiber neuropathy” Clinical Neurophysiology (ISI), 121(5):714-718. 2010.

3.  O.Öz, M.Yücel, H.Akgün, Ö.Karadaş, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Neurophysiological Findings in Patients With Backpack Palsy”  Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI) 27:(4): 25; 395-399, 2010.

4.  O.Oz, M.Yucel. “Nerve conduction studies in our recent study” Turkish Neurosurgery (ISI), Apr;20(2):276. 2010.

5.  O.Oz, M.Yücel, U.Ulaş, E.Eroğlu, Z.Odabaşi. “Superficial radial neuropathy and brachioradial motor nerve palsy associated with proximal radius osteochondroma”  Neurologia i Neurochirurgia Polska (ISI), Mar-Apr;44(2):208-210, 2010.

6.  O.Oz, V.S.Bek, M.Yucel,  U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, H.Erdem, Z.Odabaşı. “Acute Neuro-Behcet's Disease” Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI) 27 ( 2); 229-233,  2010.

7.  M.E.Tascilar, D.Turkkahraman, O.Oz, M.Yucel, M.Taskesen, I.Eker, A.Abaci, R.Dundaroz, U.H.Ulas. “P300 auditory event-related potentials in children with obesity: is childhood obesity related to impairment in cognitive functions?” Pediatric Diabetes (ISI), 12(7):589-595. 2011.

8.  I.Durukan, M.Yucel, M.Erdem, K.Kara, O.Oz, D.Karaman, Z.Odabasi. “P50 Sensory Gating in Children and Adolescents with ADHD and Effects of Methylphenidate Administration on P50 Sensory Gating”  Bulletin of Clinical Psychopharmacology (ISI), 21:42-48, 2011.

9. O.Oz, A.Taşlıpınar, M.Yücel, H.Akgün, U.H.Ulaş, E.Bolu, Y.Kütükçü, Z.Odabaşı. “Electrophysiological assessment of the autonomic nervous system in male patients with acromegaly” European Neurology(ISI). 66(1):1-5, 2011.

10.  C.Erdoğan, M.Yücel, E.Değirmenci, O.OzH.Akgün, Z.Odabaşı. “Nerve excitability properties in early preclinical diabetic neuropathy” Diabetes Research and Clinical Practice (ISI), 94(1):100-104, 2011.

11.  O.Öz, M.Erdem, M.Yücel, İ.Durukan, H.Akgün, Ü.H. Ulaş, Z.Odabaşı. “Gerilim Tipi Başağrılarında Öfke Düzeyi, Öfke ifade Tarzı ve Duygu Durum Profilinin Değerlendirilmesi” Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 48:171-4, 2011.

12.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, M.Korkmaz, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Y.Kütükçü, Z.Odabaşı. “Brakiyal Amyotrofik Dipleji: Olgu Sunumu”  Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 28 (1): 26; 086-090, 2011.

13.  O.Öz, M.Yücel, F.C.Gündogan, H.Akgün, U.H.Ulas, S.Demirkaya, Z.Odabasi. “Painful ophthalmoplegia; an unusual initiating symptom in metastatic breast carcinoma” Neurology, Psychiatry and Brain Research (ISI), 17: 99-102, 2011.

14.  O.Oz, H.Akgun, M.Yücel, B.Battal, H.I.Ipekdal, U.H.Ulaş, S.Demírkaya, Z.Odabaşi. “Cerebral venous thrombosis presenting with subarachnoid hemorrhage after spinal anesthesia” Acta Neurologica Belgica (ISI), 111(3):237-240, 2011.

15.  O.Öz, M.Yücel, H.Akgün, Z.Odabaşı. “Hemifacial Spasm and Chiari Type I Malformation” Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 28:(4)# 29; 662-663, 2011.

16.  O.Oz, H.Akgün, B.Battal, M.Yücel, K.Oztürk, N.Karadurmuş, Z.Gökçil, Z.Odabaşi. “Acute lymphoblastic leukemia presenting with oculomotor nerve palsy” Acta Neurologica Belgica (ISI),  111(4):362-364, 2011.

17.  O.Oz, C.Erdoğan, M.Yücel, H.Akgün, Y.Kütükçü, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Effect of pramipexole on cutaneous-silent-period parameters in patients with restless legs syndrome”  Clinical Neurophysiology (ISI), 123; 154-159, 2012.

18.  Ç.Erdoğan, M.Yücel, E.Değirmenci, H.Akgün, O.Öz, E.Eroğlu, Z.Odabaşi. “Testing of the Excitability of a Peripheral Nerve in Migraine Patients” Neurophysiology (ISI), 43(5); 352-354, 2012.

19.  H.Akgun, O.Oz, B.Battal, S.Tasdemir, M.Yucel, E.Tokgoz, S.Demirkaya, Z.Odabasi. “ Anterior inferior cerebellar artery syndrome; without hearing loss”  Neurology, Psychiatry and Brain Research (ISI),  18(1); 27-29, 2012.

20.  O.Oz, M.Yücel, H.Akgün, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Increased asymmetric dimethylarginine level after antiepileptic drug treatment may be independent of the changes in plasma homocysteine level”  Seizure (ISI), 21(3):232, 2012.

21.  C. Erdoğan, M. Yücel, H. Akgün, T. Kaşıkçı, S. Bek, Z. Gökçil. Effects of topiramate on peripheral nerve excitability. J Clin Neurophysiol (ISI), 29(3):268-70, 2012.

22.  O.Öz, M.Yücel, H.Akgün, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Isaacs’ Syndrome - Clinical And Electrophysiological Response to Botulinum Toxin Type A” Archives of Neuropsychiatry (ISI), 49: 77-79,2012.

23.  M.Erdem, O.Oz, A.Balikci, M.Yucel, M.Alper, H.Akgun, F.Ozgen. “Demographic, clinical, and polysomnographic features in patients with narcolepsy: an experience of 181 patients with narcolepsy from a Turkish sleep center” Acta Neurologica Belgica (ISI), 112(2): 177-181, 2012.

24.  M. Yucel, O. Oz, K. Hamacıoglu, H. Akgun, UH. Ulas, Z. Odabasi. Pseudo-conduction blocks in a case with polyarteritis nodosa. Neurology, Psychiatry and Brain Research 18: 191–194, 2012.

25.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, S.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabası. "Hipokalemik Periyodik Paralizi Tanısında Uzun Egzersiz Testi'nin Yeri" Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 29:(2)# 31; 212-219, 2012.

26.  M.Yücel, O.Öz, O.Demir, H.Akgün, Ö.Karadas, Ü.H.Ulas, Y.Kütükcü, Z.Odabası.  “Korpus Kallozum Hipogenezisi ve Ayna Hareketi İliskisi; Trankranial Magnetik Stimulasyon Çalışması" Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 29:(2)# 31; 351-356, 2012.

27.  S. Tokgoz, S. Demirkaya, S. Bek, T. Kasıkcı, Z. Odabasi, G. Genc, M. Yucel. Clinical Properties of Regional Thalamic Hemorrhages. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 May 9. [Epub ahead of print] PMID: 22579448

28.  O. Öz, H. Akgün, M. Yücel, Z. Gökçil, Z. Odabaşı. Asymmetric dimethylarginine may contribute to vascular risk factors in patients receiving antiepileptic drug treatment. Epilepsia, 53(10):1837–1848, 2012

29.  FC. Gundogan, K. Colakoglu, M. Yucel. Reduced retinal nerve fiber layer thickness and macular volume in pediatric multiple sclerosis. J Child Neurol. 27(12):1620, 2012.

30.  H. Akgün, M. Yücel, O. Oz, S. Demirkaya. Usefulness of somatosensory and motor evoked potentials for lesion localization. Clin Neurol Neurosurg. 2013 Mar 4. doi:pii: S0303-8467(13)00064-4. [Epub ahead of print]

31.  M.Yücel, Ç.Erdoğan, O.Öz, H.Akgün, Y.Kütükçü, Z.Odabaşı. “Kapsüla İnterna İnfarktı İlişkili Huzursuz Bacak Sendromu: Olgu Sunumu” Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 50: 84-86, 2013.

32. H.Akgün, M.Yücel, O.Öz, Ş. Demirkaya. Multiple Skleroz Hastalarında Kognitif Bozukluk.Nöropsikiyatri Arşivi (ISI) Kabul Edildi Basılacak. 28.12.2012  doi 10.4274/npa.y6943

33. M. Yücel, H.Akgün, O.Öz, Ş. Demirkaya. Other possible methods in the differential diagnosis of epileptic from non-epileptic seizures. Nöropsikiyatri Arşivi (ISI) Kabul Edildi Basılacak. Doi:10.4274/npa.y7102, 01.03.2013

34. M. Yücel, H.Akgün, O.Öz, Ş. Demirkaya. Migraine and Restless Leg Syndrome co-morbidity may be due to iron deficiency. Ann Indian Acad Neurol. Kabul Edildi [Epub ahead of print].

35. H.Akgün, M.Yücel, S. Alay, O.Öz, Ş. Demirkaya. Comment on the Scientific Letter “Peripheral Mononeuropathy Following Acute Carbon Monoxide Intoxication” by Yemişçi et al. Turk J Phys Med Rehab 2013;59:88-9 DOI: 10.4274/tftr.80388

36. H.Akgün, B. Battal, V. Akgün, M.Yücel, O. Öz, Ş. Demirkaya. Two conjoined plaques or a flap? Ann Indian Acad. April-June 2013 Vol 16, Issue 2

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  O.Öz, M.Erdem, M.Yücel, H.Akgün, G.Yozgatlı, A.Balıkçı, İ.Durukan, Ş.Demirkaya, Z.Odabaşı. “Migren hastalarında öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı”  Gülhane Tıp Dergisi 53: 85-88, 2011.

2.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabaşı “Deep cerebral venous thrombosis: a case report”  Gulhane Medical Journal53: 66-68, 2011.

3.  N. Lapsekili, Ö. Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, M. Yücel. Şizofreni hastalarında ilk atakta P300 bulguları ile nörolojik silik işaretler arasındaki ilişki. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24(3):167-74 doi: 10.5350/DAJPN2011240301

4.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, Ü.H.Ulas, S.Demirkaya, Y.Kütükçü, Z.Odabası. “Progressif Supranükleer Palsinin Klinik ve Laboratuar Özellikleri: Beş Olgu” Gülhane Tıp Dergisi, Gulhane Med J. 2012; 54(4): 293-297

5.  M. Yücel, O. Öz, H. Akgün, S. Bek, T. Kaşıkçı, İ Uysal, Y. Kütükçü, Z. Odabaşı. Multisistem Atrofi Tanısında İpuçları: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. TJN:19; 1: 28-30, 2013

6. M. Yücel, S. Bek, T. Kaşıkçı, Z. Gökçil, Z. Odabaşı. İntrakraniyal dev lipom ve epilepsi: olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 256-258.

7. T. Kaşıkçı, M. Yücel, G. Yozgatlı, Y. Kütükçü, Z. Odabaşı. Ayna hareketi ve polimikrogri birlikteliği. Türk Nörol Derg. 2010;16:199-202

İngilizce

2000 Çukurova Tıp Fakültesi (Yüksek Lisans)

2009 GATA (Uzmanlık Nöroloji)

2014 GATA (Doçentlik Nöroloji)

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Parkinson Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyon İle Ayna Hareketi Varlığının Tespiti ve Dopaminerjik Tedavinin Ayna Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2009).

2001-2002 Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 3 Nolu 112 İstasyonu Pratisyen Dr

2002-2003 GATA Tıp Fakültesi Pratisyen Dr.

2003-2005 Hava Er Eğitim Tugay K.lığı Kütahya  Pratisyen Dr.

2005-2009 GATA Tıp Fakültesi, Nöroloji AD. Ar.Gör.

2009-2010 GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi Uzman Dr.

2010-2014 Kasımpaşa As. Hast. HHO Yeşilyurt Semt Polk. Mua. Mrk. Bşk.lığı Uzman Dr.

2014-2016 GATA Nöroloji Ad Öğr. Üyesi

2014-2016 GATA Nöroloji Ad Öğr. Üyesi

2016-2018 Hava Kuvvetleri Kom. İdari Görev 

2018-2019 Özel Sakarya Konak Hastanesi Uzman Dr 

2019-Halen Özel Yüzüncüyıl Hastanesi Uzman Dr

1.      Sb.Tml.As.ve Sh.Sağ.Hiz. Kursu 2002

2.      Üreme Sağlığı Kursu. GATA 2003

3.      İlk Yardım-Savaş Alanında Temel Yaşam Desteği ve Acil Tıp Eğitimi Kursu- GATA 2002-2003

4.      Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu 600 Yt. Eskişehir Hava Hast. Hv. Sağ. Mua.Mer Fiz.Eğt.Mer. 2003-2004

5.      Temel İngilizce Kursu. Hava Er Eğitim Tugay K.lığı  2004-2005

6.      Temel Epidemiyoloji Kursu. GATA  2008

7.      Değerlendirme ve Denetleme Eğitimi Kursu Hava Kuvvetleri K.lığı 2010

8.      İletişim ve Halkla İlişkiler Kursu Hava Harp Okul K.lığı 2011

9.      Nörolojik Aciller Kursu Hacattepe Tıp Fak. 2006

10.  TMS-rTMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Kursu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2009

11.  Uyarılmış Potansiyeller Kursu-Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 2010

12.  Tek Lif EMG Kursu-Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği. 2010

13.  Temel EMG Kursu- Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği. 2010

14.  Botilinum Toksin Uygulamaları Kursu-2. Samatya EMG günleri 2010

15.  Uygulamalı EMG Kursu 2. Samatya EMG günleri 2010

Türk Nöroloji Derneği

Bilimsel  Ödüller :

1)      26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Poster Bildirisi birincilik ödülü 31 Mart-4 Nisan 2010 Antalya. “Parkinson Hastalarında Transkranial Manyetik Stimülasyon İle Ayna Hareketinin Araştırılması ve Dopaminerjik Tedavinin Ayna Hareketi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 

2)      7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bildiri Birincilik Ödülü.  “Obezite bilişsel fonksiyonları bozuyor mu?” Bursa, Türkiye, 06-09 Mart 2011.

3)      43 rd International Symposium on Endocrinology and Metabolism “Certificate of Award”  20-21 May 2011 Rome, Italy. Is Chilhood Obesity Related to the Impairment of Cognitive Functions.

4)      47. Ulusal Nöroloji Kongresi Poster üçüncülük ödülü 25Kasım- 1 Aralık 2011 Antalya.

5)      28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Poster Bildirisi birincilik ödülü 25-29 Nisan 2012 Antalya. Pregabalin’in Nöropati Yakınması Olan Tip 2 DM’li Hastalarda Kutanöz Sessiz Periyot Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  O.Oz, U.H.Ulas, B.Duz, M.Yucel, Z.Odabasi. “Electrophysiological findings in patients with adult tethered cord syndrome” Turkish Neurosurgery (ISI),  20(1):16-20, 2010.

2.  M.R.Onal, U.H.Ulas, O.Oz, V.S.Bek, M.Yucel, A.Taslipinar, Z.Odabasi. “ Cutaneous silent period changes in Type 2 diabetes mellitus patients with small fiber neuropathy” Clinical Neurophysiology (ISI), 121(5):714-718. 2010.

3.  O.Öz, M.Yücel, H.Akgün, Ö.Karadaş, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Neurophysiological Findings in Patients With Backpack Palsy”  Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI) 27:(4): 25; 395-399, 2010.

4.  O.Oz, M.Yucel. “Nerve conduction studies in our recent study” Turkish Neurosurgery (ISI), Apr;20(2):276. 2010.

5.  O.Oz, M.Yücel, U.Ulaş, E.Eroğlu, Z.Odabaşi. “Superficial radial neuropathy and brachioradial motor nerve palsy associated with proximal radius osteochondroma”  Neurologia i Neurochirurgia Polska (ISI), Mar-Apr;44(2):208-210, 2010.

6.  O.Oz, V.S.Bek, M.Yucel,  U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, H.Erdem, Z.Odabaşı. “Acute Neuro-Behcet's Disease” Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI) 27 ( 2); 229-233,  2010.

7.  M.E.Tascilar, D.Turkkahraman, O.Oz, M.Yucel, M.Taskesen, I.Eker, A.Abaci, R.Dundaroz, U.H.Ulas. “P300 auditory event-related potentials in children with obesity: is childhood obesity related to impairment in cognitive functions?” Pediatric Diabetes (ISI), 12(7):589-595. 2011.

8.  I.Durukan, M.Yucel, M.Erdem, K.Kara, O.Oz, D.Karaman, Z.Odabasi. “P50 Sensory Gating in Children and Adolescents with ADHD and Effects of Methylphenidate Administration on P50 Sensory Gating”  Bulletin of Clinical Psychopharmacology (ISI), 21:42-48, 2011.

9. O.Oz, A.Taşlıpınar, M.Yücel, H.Akgün, U.H.Ulaş, E.Bolu, Y.Kütükçü, Z.Odabaşı. “Electrophysiological assessment of the autonomic nervous system in male patients with acromegaly” European Neurology(ISI). 66(1):1-5, 2011.

10.  C.Erdoğan, M.Yücel, E.Değirmenci, O.OzH.Akgün, Z.Odabaşı. “Nerve excitability properties in early preclinical diabetic neuropathy” Diabetes Research and Clinical Practice (ISI), 94(1):100-104, 2011.

11.  O.Öz, M.Erdem, M.Yücel, İ.Durukan, H.Akgün, Ü.H. Ulaş, Z.Odabaşı. “Gerilim Tipi Başağrılarında Öfke Düzeyi, Öfke ifade Tarzı ve Duygu Durum Profilinin Değerlendirilmesi” Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 48:171-4, 2011.

12.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, M.Korkmaz, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Y.Kütükçü, Z.Odabaşı. “Brakiyal Amyotrofik Dipleji: Olgu Sunumu”  Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 28 (1): 26; 086-090, 2011.

13.  O.Öz, M.Yücel, F.C.Gündogan, H.Akgün, U.H.Ulas, S.Demirkaya, Z.Odabasi. “Painful ophthalmoplegia; an unusual initiating symptom in metastatic breast carcinoma” Neurology, Psychiatry and Brain Research (ISI), 17: 99-102, 2011.

14.  O.Oz, H.Akgun, M.Yücel, B.Battal, H.I.Ipekdal, U.H.Ulaş, S.Demírkaya, Z.Odabaşi. “Cerebral venous thrombosis presenting with subarachnoid hemorrhage after spinal anesthesia” Acta Neurologica Belgica (ISI), 111(3):237-240, 2011.

15.  O.Öz, M.Yücel, H.Akgün, Z.Odabaşı. “Hemifacial Spasm and Chiari Type I Malformation” Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 28:(4)# 29; 662-663, 2011.

16.  O.Oz, H.Akgün, B.Battal, M.Yücel, K.Oztürk, N.Karadurmuş, Z.Gökçil, Z.Odabaşi. “Acute lymphoblastic leukemia presenting with oculomotor nerve palsy” Acta Neurologica Belgica (ISI),  111(4):362-364, 2011.

17.  O.Oz, C.Erdoğan, M.Yücel, H.Akgün, Y.Kütükçü, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Effect of pramipexole on cutaneous-silent-period parameters in patients with restless legs syndrome”  Clinical Neurophysiology (ISI), 123; 154-159, 2012.

18.  Ç.Erdoğan, M.Yücel, E.Değirmenci, H.Akgün, O.Öz, E.Eroğlu, Z.Odabaşi. “Testing of the Excitability of a Peripheral Nerve in Migraine Patients” Neurophysiology (ISI), 43(5); 352-354, 2012.

19.  H.Akgun, O.Oz, B.Battal, S.Tasdemir, M.Yucel, E.Tokgoz, S.Demirkaya, Z.Odabasi. “ Anterior inferior cerebellar artery syndrome; without hearing loss”  Neurology, Psychiatry and Brain Research (ISI),  18(1); 27-29, 2012.

20.  O.Oz, M.Yücel, H.Akgün, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Increased asymmetric dimethylarginine level after antiepileptic drug treatment may be independent of the changes in plasma homocysteine level”  Seizure (ISI), 21(3):232, 2012.

21.  C. Erdoğan, M. Yücel, H. Akgün, T. Kaşıkçı, S. Bek, Z. Gökçil. Effects of topiramate on peripheral nerve excitability. J Clin Neurophysiol (ISI), 29(3):268-70, 2012.

22.  O.Öz, M.Yücel, H.Akgün, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabaşı. “Isaacs’ Syndrome - Clinical And Electrophysiological Response to Botulinum Toxin Type A” Archives of Neuropsychiatry (ISI), 49: 77-79,2012.

23.  M.Erdem, O.Oz, A.Balikci, M.Yucel, M.Alper, H.Akgun, F.Ozgen. “Demographic, clinical, and polysomnographic features in patients with narcolepsy: an experience of 181 patients with narcolepsy from a Turkish sleep center” Acta Neurologica Belgica (ISI), 112(2): 177-181, 2012.

24.  M. Yucel, O. Oz, K. Hamacıoglu, H. Akgun, UH. Ulas, Z. Odabasi. Pseudo-conduction blocks in a case with polyarteritis nodosa. Neurology, Psychiatry and Brain Research 18: 191–194, 2012.

25.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, S.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabası. "Hipokalemik Periyodik Paralizi Tanısında Uzun Egzersiz Testi'nin Yeri" Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 29:(2)# 31; 212-219, 2012.

26.  M.Yücel, O.Öz, O.Demir, H.Akgün, Ö.Karadas, Ü.H.Ulas, Y.Kütükcü, Z.Odabası.  “Korpus Kallozum Hipogenezisi ve Ayna Hareketi İliskisi; Trankranial Magnetik Stimulasyon Çalışması" Journal of Neurological Sciences [Turkish] (ISI), 29:(2)# 31; 351-356, 2012.

27.  S. Tokgoz, S. Demirkaya, S. Bek, T. Kasıkcı, Z. Odabasi, G. Genc, M. Yucel. Clinical Properties of Regional Thalamic Hemorrhages. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 May 9. [Epub ahead of print] PMID: 22579448

28.  O. Öz, H. Akgün, M. Yücel, Z. Gökçil, Z. Odabaşı. Asymmetric dimethylarginine may contribute to vascular risk factors in patients receiving antiepileptic drug treatment. Epilepsia, 53(10):1837–1848, 2012

29.  FC. Gundogan, K. Colakoglu, M. Yucel. Reduced retinal nerve fiber layer thickness and macular volume in pediatric multiple sclerosis. J Child Neurol. 27(12):1620, 2012.

30.  H. Akgün, M. Yücel, O. Oz, S. Demirkaya. Usefulness of somatosensory and motor evoked potentials for lesion localization. Clin Neurol Neurosurg. 2013 Mar 4. doi:pii: S0303-8467(13)00064-4. [Epub ahead of print]

31.  M.Yücel, Ç.Erdoğan, O.Öz, H.Akgün, Y.Kütükçü, Z.Odabaşı. “Kapsüla İnterna İnfarktı İlişkili Huzursuz Bacak Sendromu: Olgu Sunumu” Nöropsikiyatri Arşivi (ISI), 50: 84-86, 2013.

32. H.Akgün, M.Yücel, O.Öz, Ş. Demirkaya. Multiple Skleroz Hastalarında Kognitif Bozukluk.Nöropsikiyatri Arşivi (ISI) Kabul Edildi Basılacak. 28.12.2012  doi 10.4274/npa.y6943

33. M. Yücel, H.Akgün, O.Öz, Ş. Demirkaya. Other possible methods in the differential diagnosis of epileptic from non-epileptic seizures. Nöropsikiyatri Arşivi (ISI) Kabul Edildi Basılacak. Doi:10.4274/npa.y7102, 01.03.2013

34. M. Yücel, H.Akgün, O.Öz, Ş. Demirkaya. Migraine and Restless Leg Syndrome co-morbidity may be due to iron deficiency. Ann Indian Acad Neurol. Kabul Edildi [Epub ahead of print].

35. H.Akgün, M.Yücel, S. Alay, O.Öz, Ş. Demirkaya. Comment on the Scientific Letter “Peripheral Mononeuropathy Following Acute Carbon Monoxide Intoxication” by Yemişçi et al. Turk J Phys Med Rehab 2013;59:88-9 DOI: 10.4274/tftr.80388

36. H.Akgün, B. Battal, V. Akgün, M.Yücel, O. Öz, Ş. Demirkaya. Two conjoined plaques or a flap? Ann Indian Acad. April-June 2013 Vol 16, Issue 2

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  O.Öz, M.Erdem, M.Yücel, H.Akgün, G.Yozgatlı, A.Balıkçı, İ.Durukan, Ş.Demirkaya, Z.Odabaşı. “Migren hastalarında öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı”  Gülhane Tıp Dergisi 53: 85-88, 2011.

2.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, U.H.Ulaş, Ş.Demirkaya, Z.Gökçil, Z.Odabaşı “Deep cerebral venous thrombosis: a case report”  Gulhane Medical Journal53: 66-68, 2011.

3.  N. Lapsekili, Ö. Uzun, L. Sütçigil, M. Ak, M. Yücel. Şizofreni hastalarında ilk atakta P300 bulguları ile nörolojik silik işaretler arasındaki ilişki. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24(3):167-74 doi: 10.5350/DAJPN2011240301

4.  M.Yücel, O.Öz, H.Akgün, Ü.H.Ulas, S.Demirkaya, Y.Kütükçü, Z.Odabası. “Progressif Supranükleer Palsinin Klinik ve Laboratuar Özellikleri: Beş Olgu” Gülhane Tıp Dergisi, Gulhane Med J. 2012; 54(4): 293-297

5.  M. Yücel, O. Öz, H. Akgün, S. Bek, T. Kaşıkçı, İ Uysal, Y. Kütükçü, Z. Odabaşı. Multisistem Atrofi Tanısında İpuçları: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. TJN:19; 1: 28-30, 2013

6. M. Yücel, S. Bek, T. Kaşıkçı, Z. Gökçil, Z. Odabaşı. İntrakraniyal dev lipom ve epilepsi: olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 256-258.

7. T. Kaşıkçı, M. Yücel, G. Yozgatlı, Y. Kütükçü, Z. Odabaşı. Ayna hareketi ve polimikrogri birlikteliği. Türk Nörol Derg. 2010;16:199-202

Yorumlar

T. Çelik
03.08.2019

Bilgi birikimi, deneyimi, duyarlı yaklaşımı ve meslek ahlakıyla, son dönemlerde çok sık karşılaşamadığımız nitelikte bir doktor. Hızlı ve doğru teşhisi, gerekçelerini detaylı biçimde açıkladığı etkili tedavi yöntemi ile migrenden kısa sürede kurtulmamı sağladığı için kendisine minnettarım.

Doktorumuzu Değerlendirin