Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi bölümü, doğumdan 18 yaşına kadar olan çocukların böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp branşıdır. Pediatrik nefroloji bölümü olarak da adlandırılır. Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır.  Çocuk nefroloji bölümü hastalıkların önlenmesi ve kendini yinelememesi için gereken koruyucu tedavileri de uygulamaktadır. Çocuk böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlara Çocuk Nefrolojisi Uzmanı ya da Çocuk Nefroloğu denir.

Çocuk Nefrolojisi Hangi Şikâyetlere Bakar?

Ayak Bileğinde Şişme, Bacaklarda Şişme, Göz Kapaklarında Şişme, İdrar Miktarının Artması veya azalması, İdrarda Protein Kaçağı, Sık İdrara Çıkma, İdrar yaparken yanma, sızlama, gece veya gündüz idrar kaçırma, baş ağrısı ile birlikte az idrar yapma

Çocuk Nefrolojisi'nin Konusu Olan Hastalıklar Nelerdir?

Böbrekler, kanı süzmekten ve böylece toksik maddelerin idrarla atılmasını sağlamaktan sorumludur. Aynı zamanda kemik iliğinin üreteceği kan miktarının belirlenmesi, sağlıklı su dengesi, elektrolit dengesi, asit ve baz dengesini sağlamak da böbreklerin görevidir.

Çocuk daha doğmadan anne karnında ultrason ile saptanan böbrek ve idrar yolu anormallikleri varlığında (böbrek içi ve idrar yollarında genişleme, büyük veya küçük böbrekler, tek böbrek vb.) doğum sonrasında her hastanın nasıl takip edileceğine, hangi görüntüleme yöntemlerinin ne zaman uygulanacağına karar verir. Böylece bu hastaların zarar görmemesi için uygun takibini yaparak cerrahi gerektiren hastalara Çocuk Ürolojisi ile birlikte karar verir.

Doğuştan ve genetik böbrek hastalıkları ile idrar yolları tıkanıklıkları da Çocuk Nefrolojisi’nin konusudur.

Ailenin tüm bireyleri üzerinde son derece olumsuz etkiler yapan, gece yatak ıslatma ve gündüz idrar kaçırma ile diğer işeme bozuklukları (Sık işeme, kesikli işeme, ağrılı idrar yapma, acil idrara çıkma isteği, idrarını tutma) durumlarında da uygun tetkikler yaparak tedavilerini düzenler ve takiplerini yapar.

Kız çocuklarında, erkek çocuklarının üç katı sıklığında rastlanan idrar yolu enfeksiyonları, erken teşhis ve uygun tedavi edilmedikleri taktirde, ileride yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi kötü sonuçlara yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonların çocuklarda tekrarlayıcı özellikte olduğu için, tekrarlamalar önlenmediği taktirde böbrekte kalıcı hasar bırakacağı bilinmektedir. O nedenle idrar yolu enfeksiyonunu hafife almayıp konunun uzmanlarınca izlenmesi, enfeksiyon tekrarına neden olan vezikoüreteral reflü (mesaneden böbrek içine idrar kaçışı) gibi altta yatan bir bozukluk araştırılıp, varsa tıbbi veya cerrahi tedavisinin yapılması gerekmektedir.

Çocuk Nefrolojisi’nin Teşhis, Tedavi ve İzlemini Yaptığı Bazı Hastalıklar:

 • Anne Karnında Gelişen Böbrek Sorunları,
 • Hidronefroz (Böbrek Şişmesi), 
 • Gece-Gündüz İdrar Kaçırma, Altını Islatma,
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (Piyelonefrit, Sistit),
 • Vezikoüreteral Reflü (İdrar Torbasından Böbreğe İdrar Kaçışı, VUR),
 • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF),
 • Henoch-Schönlein Purpurası,
 • Akut Glomerulonefritler,
 • Kalıtsal Böbrek Hastalıkları,
 • Üriner Sistem Anomalisi (Gelişmemiş böbrek, at nalı böbrek, küçük böbrek),
 • Böbrek Çıkımında Darlık (Üreteropelvik Bileşke Darlığı),
 • Böbreğin kistik hastalıkları (Polikistik böbrek, Multikistik displastik böbrekl),
 • Böbrek Taşları ve Kum Dökme,
 • İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri),
 • İdrarda Protein Görülmesi (Proteinüri),
 • Hemolitik Üremik Sendrom (HUS),
 • Nefrotik Sendrom
 • Çocuklarda yüksek tansiyon (Hipertansiyon)
 • İdrarla fazla kalsiyum atılımı (Hiperkalsiüri)
 • Böbreğin tübüler hastalıkları
 • Böbreğin hasar görmesi veya yetersiz çalışması
 • Ani başlayan veya süreğen (kronik) böbrek yetmezlikleri
 • Böbrek kaynaklı vücutta asit birikimi (Asidoz)

Bu Bölüme Yorum Yap

 
 
   
 

 

Doktorlarımız

Çalışma Saatleri
 • P.tesi - Cuma
  08:30 - 17:30
 • Cumartesi
  08:30 - 13:00
 • Pazar
  Acil Servis

Yorum