Öz Değerlendirme Planı

SKS Bölüm Adı

I. Dönem

II. Dönem

Planlanan Tarih

Planlanan Tarih

 1. Kurumsal Yapı

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Kalite Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Doküman Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Risk Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Güvenlik Raporlama Sistemi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Acil Durum ve Afet Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Eğitim Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Sosyal Sorumluluk

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Hasta Deneyimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Hizmete Erişim

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Yaşam Sonu Hizmetler

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Hasta Bakımı

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. İlaç Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Enfeksiyonların Önlenmesi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Sterilizasyon Hizmetleri

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Transfüzyon Hizmetleri

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Radyasyon Güvenliği

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Acil Servis

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Ameliyathane

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Yoğun Bakım Ünitesi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Yeni Doğan YB Ünitesi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Doğum Hizmetleri

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Biyokimya Laboratuvarı

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Tesis Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Otelcilik Hizmetleri

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Bilgi Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Atık Yönetimi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Dış Kaynak Kullanımı

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Göstergelerin İzlenmesi

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Bölüm Bazlı Göstergeler

Haziran 2022

Aralık 2022

 1. Klinik Göstergeler

Haziran 2022

Aralık 2022

Anlaşmalı Kurumlar

gen