Kalite Yönetim Organizasyonu

KALİTE YÖNETİM ORGANİZASYONU

Bölüm Kalite Sorumlularımız:

 

Her bölümü temsil eden sorumluluk düzeyinde çalışanlar tarafından oluşturulmuştur.

 

KALİTE BÖLÜM/ALAN

ADI/SOYADI

Kurumsal Yapı

Mesul Müdür

 

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü

 

Doküman Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü

 

Risk Yönetimi

Genel Müdür

 

Güvenlik Raporlama Sistemi

Kalite Yönetim Direktörü

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi

İSG Uzmanı

 

Eğitim Yönetimi

Eğitim Sorumlusu

 

Sosyal Sorumluluk

Hasta Hizmetleri Sorumlusu

 

Hasta Deneyimi

Hasta Hakları Sorumlusu

 

Hizmete Erişim

Hasta Hizmetleri Sorumlusu

 

Yaşam Sonu Hizmetler

Genel Müdür Yardımcısı ve Beşhemşire

 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Müdürü

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri/Hasta Bakımı

Genel Müdür Yardımcısı ve Başhemşire

1.kat servis sorumlusu

2.kat servis sorumlusu

3.kat servis sorumlusu

 

İlaç Yönetimi

Eczacı

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

Sterilizasyon Hizmetleri

Ameliyathane Sorumlusu

 

Transfüyon Hizmetleri

Kan Trans.Merkezi Sorumlusu

 

Radyasyon Güvenliği

Radyasyon Güvenliği Sorumlusu

 

Acil Servis

Acil Servis Sorumlusu

 

Ameliyathane

Ameliyathane Sorumlusu

 

Yoğun Bakım Ünitesi

Genel YB Sorumlusu

 

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yeni Doğan YB Sorumlusu

 

Doğum Hizmetleri

Kadın Doğum Sorumlu Ebe

 

Biyokimya Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

 

Tesis Yönetimi

Başhemşire-Genel Müdür Yardımcısı

 

Otelcilik Hizmetleri

Destek Hizmetleri Müdürü

 

Bilgi Yönetimi

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

 

Atık Yönetimi

 

Dış Kaynak Kullanımı

 

Göstergelerin İzlenmesi

 

Bölüm Bazlı Göstergeler GB.

 

Klinik Göstergeler GK.

Satın Alma Sorumlusu

 

Arşiv Sorumlusu

 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

Satın Alma Sorumlusu

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

Kurumsal Hizmetlerimiz:

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi (İstenmeyen Olay Bildirim)
 • Acil Durum ve Afet Yönetim
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetlerimiz:

 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Hizmetlerimiz:

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi veKontrolü
 • Temizlik,Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Evde Sağlık Hizmetleri

Destek Hizmetlerimiz:

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetimi   
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimimiz:

 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik bazlı Göstergeler  

 

 

Anlaşmalı Kurumlar

gen