Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Özel 100. Yıl Hastanesi’nde (kısaca “Hastane” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, “kişisel veri” olarak tanımlanmakta olup Hastanemiz giriş ve çıkışlarda fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla kimlik kontrolü gerçekleştirmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: Hasta tarafından verilen Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini, 

İletişim Bilgileri: Hasta tarafından verilen telefon numarası bilgisini ve yakınlarına ait ad, soyad ve telefon bilgilerini,

Görsel Veri: Kameralar tarafından otomatik olarak işlenen görüntü verisini,

Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız varsa sağlık verileriniz bilgisayar ortamında kayıt altında tutmaktadır.

Ayrıca tarafınızdan şirketimize bildirmiş olduğunuz yakınlarınızın iletişim bilgileri de bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Özel 100. Yıl Hastanesi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

 1. Verilerinizin Paylaşılacağı Kişiler ve Aktarım Amacı

Verileriniz gerekli olduğunda adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir. Ayrıca Hastanemizin bir güvenlik firmasından hizmet alması durumunda ilgili firmalar, reklam tanıtım ve bilgilendirmelerin tarafınıza yapılabilmesi için SMS hizmeti alınan tedarikçi firmalar ile ve/veya hastanemizde sunulmayan dış laboratuvarlar tarafından sağlanabilen tetkikler olması durumunda laboratuvar hizmetleri sağlayan firmalar ile Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimiz herhangi bir zamanda bir güvenlik firması, laboratuvar hizmetleri veren firmalar veya SMS hizmeti sağlayan tedarikçi firmalar ile çalışma yapar ise verileriniz ilgili firmalar ile yapacağımız sözleşme ile güvenlik altına alınacaktır ve verileriniz ilgili firma ile de paylaşılacaktır.

Şirketimize sunmuş olduğunuz, kimlik bilgileri (Ad-soyad, doğum tarihi ve doğum yeri), iletişim bilgileri (Telefon, e-mail, adres) ile sağlık bilgilerinizi; iş sürekliliğinin sağlanması, ürün, hizmet  ve kampanyalarla ilgili  reklam, pazarlama ve bilgilendirme amacıyla SMS, MMS, e-posta ve her türlü ticari elektronik ileti ve diğer iletişim araçları aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi, iş akışının sağlanması, iletişimin kurulması ve kolaylaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak ve mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla yurtdışı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması amaçlarıyla sınırlı olarak alma, saklama ve yurtiçi ve gerektiğinde yurtdışına aktarma işlemleri de dâhil olmak üzere, işleme yetkisini vermektesiniz.

Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddesi çerçevesinde işlenmesinin mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarım Amacı ve Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; bir bilgisayar programında kullanılması gerektiğinde; verilere herhangi başka bir kullanıcı tarafından erişim yapılamayacak şekilde ağ ayrımı yapılmış olarak kayıt altına tutabilecektir. Kişisel verileriniz bilgisayar veya kâğıt ortamında ilgili hastanemiz biriminde ve bilgi işlem biriminde saklanacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarınız, Şirketimizin mevzuattan ve iş bu formdan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

SMS İle Bilgilendirme:

Özel 100. Yıl Hastanesi tarafından tarafınıza verilecek hizmetler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bağlantıda yer alan hususlar bu SMS ile birlikte kabul ve beyan edilmiş sayılır. Red ve itiraz işlemleri için lütfen hastanemize başvurunuz.

 

 

İletişim

 • Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:54 Çankaya / Ankara

Hastanemize,
Otobüs ve Dolmuş Güzergâhı
Kızılay Güvenpark, Minibüs duraklarından Kızılay-Çukurambar minübüsü ile hastane önünde inerek,
Metro İle Ulaşım Güzergâhı
Kızılay -  Söğütözü Metrosundan, 134 Nolu EGO otobüsü ile 13024 (hastane önünde) nolu durakta inerek,
Aşti Otobüs Terminali Ulaşım Güzergâhı
AŞTİ Terminalden Gölbaşı Minibüsüne ile Konya yolu 100. Yıl Taurus AVM önünde inerek,   
Hızlı Tren Garından Ulaşım Güzergâhı
Ankara Gardan, Kızlay aktarmalı Metro ile Söğütözü durağından 134 nolu EGO otobüsü ile
Havaalanından Ulaşım Güzergâhı
Esenboğa Havalimanından BelkoAir otobüsleri ile Kızılay üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
 

 

Hizmet Saatlerimiz

 • Pazartesi-Cuma:
  08:30 - 17:30 
 • Cumartesi:
  08:30 - 13:00
 • Acil Servis:
  7/24
 • Yatan Hasta Servisi:
  7/24

logo_beyaz

Özel Hastane Ankara Özel 100.Yıl Hastanesi