Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Dış dünya ile doğrudan ilişki içinde olan organlarımızdandır kulak, burun ve boğaz. Bu organlarımızda bulunan özelleşmiş hücre ve dokular sayesinde duyarız, koku alırız ve tat hissederiz. İşte çocuk, erişkin ve yaşlıların kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalına kulak burun ve boğaz hastalıkları (KBB)( otorinolaringoloji ) ismi verilir. Baş ve boynun diğer hastalıkları da bu bilim dalının ilgi alanına girer.

Bir KBB uzmanı ne yapar?

Bir kulak burun boğaz uzmanı; kulak, burun, boğaz ile baş ve boyun dokularında var olan bozuklukları ve hastalıkları teşhis etmek için genellikle özel ekipman kullanarak muayeneler yapar. Muayene sırasında saptanan hastalık belirti ve bulgularına bağlı olarak işitme, denge testleri ile kan tahlili gibi ek tetkikler isteyebilirler. Ayrıca gerektiğinde kapsamlı uyku, yutma çalışması veya alerji testleri isteyerek sonuçlarını değerlendirebilir. KBB uzmanı, hem bir klinisyen gibi medikal tedavi yapabilir, hem de tedavisi cerrahi operasyon gereken durumlarda ameliyatlar yaparak iyileşmenize katkı sunabilir. 

Bir KBB Uzmanı Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Kulak burun boğaz uzmanları; bademcik ve geniz eti sorunlarını, burun şekil ve fonksiyon bozukluklarını, tiroid, ses ve yutma bozukluklarını, kulak ve işitme problemlerini, tükürük bezlerinin medikal ve cerrahi hastalıklarını, göz ve beyin kanserleri dışındaki baş boyun kanserlerini, yüz yaralanmalarının rekonstrüktif cerrahi gerektiren problemlerini ve tüm bu bölgelerin enfeksiyöz ve alerjik hastalıklarını tedavi ederler. Ayrıca burun, kulak ve yüz kozmetik cerrahisi ile de ilgilenmektedirler.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bilim Dalı’nda Ne Tür Teknolojiler Kullanılır?

KBB Bilim Dalı, medikal teknolojiyi en üst düzeyde ve en sık kullanan bilim dallarından birisidir. Mikroskopi, endoskopi, cerrahi amaçlı robotlar (robotik cerrahi), navigasyon eşliğinde endoskopi, bilgisayarlı ses analizi, sinir monitörizasyonu, duyusal testler, koklear implant ve biyonik kulak gibi teknolojilerden KBB alanında sık faydalanılmaktadır.

KBB ilgi alanına giren ve sık karşılaşılan hastalıklardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

İşitme kaybı

KBB uzmanları işitme kaybını teşhis eder, tedavi veya semptom yönetimi sağlar. Kulak tıkanıklıklarının giderilmesi,  işitme cihazlarının reçetelenmesi muayene sırasında sağlanır. İşitme kaybının cerrahi metodlarla çözülebileceği durumları da (stapedektomi, düzgün çalışmıyorsa kulaktaki küçük bir kemiğin çıkarılması ve duymanızı sağlayan elektronik cihazlar olan koklear implantların yerleştirilmesi gibi) uygun ameliyatlar yaparak çözmeye çalışırlar.

Denge bozuklukları

Bazı denge sorunları iç kulak patolojilerinden kaynaklanabilir. KBB uzmanınız, denge probleminin nedenini bulmak için çeşitli testler ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanır. Tedavi için ilaçlar önerebilir ve denge bozukluğunun semptomatik yönetimi için vestibüler terapiste yönlendirebilirler.

Kulak enfeksiyonları

Birçok kulak enfeksiyonu 72 saat içinde kendiliğinden iyileşir. Düzelmeyen kulak enfeksiyonu için bir KBB uzmanına başvurmanızda fayda olacaktır. Düzelmeyen kulak enfeksiyonları için çeşitli antibiyotikler önerilebilir. Orta kulaktaki sıvı sık kulak enfeksiyonlarına veya işitme kaybına neden oluyorsa, kulak zarlarınıza küçük kulak tüpleri yerleştirmek için bir ameliyat gerekebilir. Bu ameliyat, sıvının kulaklarınızdan akmasına izin vererek kulak enfeksiyonlarının sayısını azaltır ve işitme duyusunu geri kazandırır. Kronik orta kulak enfeksiyonlarında ise daha kapsamlı ameliyatlar ile enfeksiyon odağını temizleyerek yeni bir kemikçik zincir ve kulak zarı yapmak için uğraş verir.

Kulak çınlaması

Akustik bir uyaran olmaksızın hastanın bir ses algılaması olarak da tanımlanabilen kulak çınlaması (tinnitus) değişik ton, özellik ve karakterde olabilir. Çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, bazen uğultu, çan, rüzgâr veya ıslık sesi, makine gürültüsü, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edilir. Bir KBB uzmanı, kulak çınlamasının nedenini ortaya çıkarmak ve onu tedavi etmek veya yönetim teknikleri ve cihazları sağlamak için çalışır. Bu amaçla MR gibi radyolojik tekniklerden yararlanabilir.

Burun ve Sinüs Rahatsızlıkları

Burun ve sinüs rahatsızlıkları; septum deviasyonu, sinüzit, polipler (anormal doku büyümesi) ve alerji gibi bir dizi sorundan kaynaklanabilir. Sinüzit, burnumuzu ve sinüslerimizi döşeyen mukozanın akut veya kronik enfeksiyonudur. KBB uzmanı, sinüzitin iyileşmesine yardımcı olabilecek ilaçlar önerebilir.  Sorun devam ederse tıkanıklıkları gidermek için endoskopik sinüs ameliyatı yapabilir.

Polipler, burun veya sinüslerin içinde hava yollarını tıkayabilen ve sinüslerin boşalmasını önleyebilen küçük, kanserli olmayan büyümelerdir. Bir KBB uzmanı, polipleri cerrahi olarak çıkarabilir ve tekrarlamayı önlemek için sıkı takip önerebilir. Alerjiler, burun ve sinüsler ile ilgili problemlerde büyük rol oynayabilir. Bu rahatsızlıklar için bazı alerji testleri yapılabilir. Gerekirse ağızdan ilaçlar veya alerji iğneleri reçete edilebilir.

Kozmetik nedenler

KBB polikliniğine başvuran hastaların önemli bir kısmı da kozmetik nedenlerdir. Estetik burun cerrahisi, kepçe kulak operasyonları, çene düzeltme ameliyatları, yüz, alın ve boyun germe ameliyatları ve bazı dolgu işlemleri KBB uzmanlarınca yapılabilmektedir.

Çocuk KBB Hastalıkları

Çocuklarda sık görülen kulak, burun, boğaz hastalıkları ve enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisi KBB uzmanlarınca yapılır. Bademcik (tonsil) ameliyatı, geniz eti (adenoid) ameliyatı ve kulağa tüp takılması gibi operasyonlar sık yapılmaktadır. Ayrıca çocuklarda kulak burun boğaz bölgesinde ortaya çıkabilen doğumsal anomalilerin (kist, gırtlak darlığı gibi) düzeltici ameliyatları yapılabilmektedir.

Ses bozuklukları

Ses kalitesindeki sorunlar, ses tellerinde oluşan nodül, kist ve polipler, ses telleri felci ve gırtlak kanseri gibi hastalıkların tanı ve tedavisi KBB uzmanlarınca yapılır.

Tümörler

Burun, kafa tabanı veya sinüslerde oluşabilen kistler ile iyi ve kötü huylu tümörlerin teşhis ve tedavisi KBB hekimlerince yapılmaktadır. Yine; dil ve ağız içindeki iyi ve kötü huylu tümörler, tükürük bezleri ile baş ve boyun bölgesinde yer alan organ ve lenf bezlerinin kistik büyümeleri ve/veya kanserlerinin tanı ve tedavisi de KBB uzmanlarınca yapılmaktadır.

Tiroid hastalıkları

Tiroid bezinde oluşan nodül ve kanserlerin cerrahi tedavileri KBB uzmanlarınca yapılabilmektedir. Cerrahi sırasında ses tellerine giden sinir hassasiyetle korunmaktadır. Süreç, multidisipliner bir yaklaşımla endokrinolog, KBB uzmanı ve gerektiğinde onkologu da içeren bir iş birliğinde yürütülmektedir.

Bademcik (Tonsil)

Bademcikler boğazın arkasında yerleşen oval şekilli iki adet dokudur. Bademcikler bağışıklık sisteminde önemli rol oynamaktadır ve ağız yoluyla alınan patojen mikroorganizmalara karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Eğer bademcikler sık iltihaplanıyorsa veya solunum bozukluklarına neden olabilen bademcik büyümeleri varsa ameliyat önerilmektedir. Bademciklerin ameliyatla alınması işlemine tonsillektomi ismi verilir.

Ne zaman bir KBB uzmanına görünmeliyim?

Komplike olmayan kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları genellikle aile hekimleri tarafından tedavi edilebilmektedir. Eğer tekrarlayan kulak ve bademcik enfeksiyonu varsa mutlaka bir KBB uzmanına görünmelisiniz. Bunun yanı sıra, ani işitme kaybı, 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı, kronik boğaz ağrısı veya öksürük ve boyunda hissettiğiniz bir şişlik durumlarında da bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilmeniz sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları kliniğimizde Prof. Dr. Fuat Tosun ve Op. Dr. Fatih Arslan çalışmaktadır.  Hekimlerimizin cerrahi ilgi alanları aşağıda listelenmiştir.

Prof. Dr. Fuat Tosun’un cerrahi ilgi alanları;

BURUN ve SİNÜSLER

 • Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Burun kemik, kıkırdak eğrilikleri ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi (septorinoplasti) ameliyatları
 • Burun eti büyümelerinin (konka hipertrofisi) radyofrekans ve diğer yöntemlerle küçültülmesi
 • Burun, sinüsler ve kafa tabanının kist, iyi ve kötü huylu tümörlerinin açık (maksillektomi) ve endoskopik kombine cerrahisi
 • Koanal atrezi, ensefalosel, beyin omurilik sıvı kaçağının endoskopik cerrahisi
 • Endoskopik gözyaşı kanalı ameliyatı (endoskopik dakriyosistorinostomi)
 • Frontal sinüsün açık cerrahisi (osteoplastik flep)
 • Maksiller sinüs kist ve tümörleri için Caldwell-Luc yaklaşımı
 • Burun tıkanıklığına yönelik diğer ameliyatlar.

KULAK

 • Kulak zarına tüp takılması
 • Kulak zarı deliklerinin kapatılması (miringoplasti)
 • Kronik orta kulak enfeksiyonu ve kolesteatoma cerrahisi

 

GENİZ (NAZOFARENKS)

 • Geniz eti ameliyatı (adenoidektomi)
 • Genizdeki kist ve seçili kitlelerin ameliyatı

AĞIZ VE BOĞAZ

 • Bademcik ameliyatı (tonsillektomi)
 • Dudak, dil, damak, yanak ve ağız içinin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin ameliyatı
 • Uyku apnesi ameliyatları
 • Sinüsler ile ağız boşluğu arasındaki fistülllerin kapatılması ameliyatı

GIRTLAK (LARENKS)

 • Ses teli ameliyatları (nodül, polip, biyopsi)
 • Ses teli felci (Vokal kord paralizisi) ameliyatları
 • Gırtlak kanseri ameliyatları

BOYUN

 • Tiroglassal kist ameliyatı
 • Brankial kist ameliyatı
 • Boyun ve parafarengeal alan kitlelerinin ameliyatları
 • Boyun lenf nodu diseksiyonu ameliyatları

YÜZ

 • Paranazal sinüslerin ve sert damağın tümörleri için maksillektomi ameliyatları
 • Pterigopalatin fossa ve infratemporal fossa tümörlerinin cerrahisi

TÜKRÜK BEZLERİ

 • Tümör, taş ve kronik enfeksiyon için parotidektomi ve submandibular bez cerrahisi

TİROİD

 • Tümör sebebi ile total tiroidektomi

 

 

 

Op. Dr. Fatih Arslan’ın cerrahi ilgi alanları;

BURUN ve SİNÜSLER

 • Burun kemik, kıkırdak eğrilikleri (septoplasti) ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi (Rinoplasti) ameliyatları
 • Burun eti büyümelerinin (konka hipertrofisi) radyofrekans ve diğer yöntemlerle küçültülmesi
 • Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Endoskopik gözyaşı kanalı ameliyatı (endoskopik dakriyosistorinostomi)
 • Maksiller sinüs kist ve tümörleri için Caldwell-Luc yaklaşımı
 • Burun tıkanıklığına yönelik diğer ameliyatlar

KULAK

 • Kulak zarı ve orta kulak ameliyatları (timpanomastoidektomi)
 • Kulak zarına tüp takılması

GENİZ (NAZOFARENKS)

 • Geniz eti ameliyatı (adenoidektomi)

AĞIZ VE BOĞAZ

 • Bademcik ameliyatı (tonsillektomi)
 • Uyku apnesi ve horlama ameliyatları
 • Dudak, dil, damak, yanak ve ağız içinin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin ameliyatı
 • Sinüsler ile ağız boşluğu arasındaki fistülllerin kapatılması ameliyatı

GIRTLAK (LARENKS)

 • Ses teli ameliyatları (nodül, polip, biyopsi)
 • Ses teli felci (Vokal kord paralizisi) ameliyatları
 • Velofaringeal yetmezlik cerrahisi
 • Gırtlak çatısı ve mikrocerrahisi

BOYUN

 • Baş ve boyun kanser cerrahileri
 • Boyun lenf nodu diseksiyonu ameliyatları
 • Baş ve boyun kist ve konjenital anomalilerine yönelik ameliyatlar

TÜKRÜK BEZLERİ

 • Tükrük bezi cerrahisi

TİROİD

 • Tümör sebebi ile tiroid cerrahisi

Bu Bölüme Yorum Yap

 
 
   
 

 

Doktorlarımız

Çalışma Saatleri
 • P.tesi - Cuma
  08:30 - 17:30
 • Cumartesi
  08:30 - 13:00
 • Pazar
  Acil Servis

Yorum