Psikoloji (Psikososyal Destek) Birimi

Psikoloji (Psikososyal Destek) Birimi

Psikoloji (Psikososyal Destek) Birimi

İçsel yolculuğunuzda size rehberlik edelim. Unutmayın her sorunun bir çözüm yolu mutlaka vardır.

Psikolojik destek hizmetleri, bireylerin toplumsal hayata uyumunu ve yaşam kalitelerini arttırmayı, bireylere yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırmayı amaçlar. 
Psikososyal destek birimimizde danışanlarımıza, uzman psikoloğumuz tarafından bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç doğrultusunda evlilik ve aile danışmanlığı verilmektedir. 
Çocuk ve ergen danışmanlığı hizmeti veren Hastanemizde, çocuk danışanlar için oyun terapisi, masal terapisi ve kum terapisi gibi teknikler kullanılmaktadır.18 yaş altı danışanlarda danışanın izni ve onayıyla ailede sürece dahil edilmektedir.
Danışanlara seans içerisinde bazı klinik ölçekler uygulanabilmektedir. Ailelerin, bireylerin ve çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 
Ayrıca yatan hasta yatan erişkin ve pediatrik yaş grubu hastalarımıza hastanede yattıkları süre içinde hastalığa, hastaneye uyum sağlamalarını sağlamak ve hastalarımızın ve yakınlarının tedaviye psikolojik uyum sağlanmasını kolaylaştırmak için uzman psikoloğumuz tarafından hasta odaların ziyaretler yapılmakta ve destek verilmektedir. Gerekli görülen durumlarda veya talep eden hastalarımıza terapi seansı için yönlendirme yapılmaktadır.  Bireylerin mevcut ruhsal sıkıntılarının giderilmesi için her hastanın özel gereksinimlerine yönelik psikoterapi uygulamaları yapılmaktadır. 
Ayrıca psikososyal destek birimi, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev almaktadır. 
 
Psikososyal Destek Birimimizde Verilen Mental Sağlık Hizmetler Şunlardır:  
Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Yetişkin Danışmanlığı      
ve Geriatri Danışmanlığı
 
Çocuk Danışanlarda En Sık Karşılaşılan Sorunlardan Biri: Çocuklarda Alt Islatma (Enurezis)
Çocuklar mesane kontrolü 2-3 yaşlarında başlar. Gündüz çoğunlukla 2 yaşlarında, gece ise 4-5 yaşlarında alt ıslatma durumu yok olur.5 yaş ve üzeri çocuklarda alt ıslatma devam ediyorsa bu enurezis tablosunu düşündürmektedir.
İlk olarak, çocukta yaşanan alt ıslatma sorunu fiziksel bir sağlık sorunundan mı kaynaklı yoksa psikolojik sebeplerden mi kaynaklı olduğu tespit edilmelidir. İdrar, kan tahlili ve diğer tetkikler incelendikten sonra bu ayrım yapılabilmektedir.
Diyabet, böbrek ve mesane sorunları, vücuttaki çeşitli parazitler gibi fizyolojik nedenler alt ıslatmaya sebep olabilmektedir.
Alt ıslatmaya neden olabilen başlıca psikolojik etmenler ise erken ya da travmatik tuvalet eğitimi, kardeş kıskançlığı, aile içi problemler, fobiler, akranlar arası iletişim sorunları gibi psikolojik kökenli sorunlardır.  Bu gibi durumda uzman psikoloğumuzdan profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir.
 
Ergen Danışanlarda En Sık Karşılaşılan Sorunlardan Biri: Akran Zorbalığı
Ergen zorbalığı, danışanın kendi yaş grubu içinde bir ya da birkaç kişi tarafından psikolojik ya ada fizyolojik şiddete maruz kalmasıdır. Ergen bireye küçük düşürücü lakaplar takılması, fiziksel özellikleriyle alay edilmesi, tehdit ve şantajda bulunulması, ergen birey hakkında gerçekdışı olumsuz dedikodular yayılması, eşyalarına el koyma ve zarar verilmesi gibi örnekler akran zorbalığının sinyalleridir.
Sosyal medya üzerinden tehdit mesajları atmak, izni olmadan fotoğraf veya videolarını çekerek bunları izinsiz ve kötü amaçlı şekilde sosyal medyada  paylaşmak gibi davranışlar ise siber zorbalıktır ve akranları tarafından uygulandığı düşünülürse akran zorbalığının bir parçasıdır.
Zorbalıklara maruz kalan ergenlerde özgüven sorunları, depresyon, kaygı bozuklukları, akademik başarının düşmesi, kişilik bunalımı, uyku ve iştah sorunları, alkol, sigara ve madde kullanımına yönelme hatta daha evrelerde intihar girişimine kadar uzanabilen olumsuz bir süreç izleyebilmektedir. Akran zorbalığı vakaları görmezden gelinmemeli ve geç kalınmadan, profesyonel destek alınmalıdır. 
Evlilik ve Aile Danışmanlığında En Sık Karşılaşılan Sorunlar
Eşler arası iletişim problemleri,
Kök aile (Eşinin ailesi ve yakın akrabaları) ile iletişim sorunları 
Bağımlı/toksik ilişkiler,
Eşler arasındaki kültürel farklılıklar,
Kıskançlık ya da Aldatma Problemleri,
Aile İçi Şiddet,
Cinsel sorunlar,
Ebeveynlik rolleriyle ilgili sorunlar, 
Ve Anne- baba-çocuk arasındaki çatışmalar, en sık karşılaşılan sorunlardan birkaçıdır. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda sağlıklı iletişim yollarını öğrenebilmek ve yaşanılan sorunlarla baş edebilmek için profesyonel bir destek almak en doğru yöntemdir. 
 
Bireysel Danışmanlık İçin Yetişkinlerde En Sık Karşılaşılan Sorunlardan Biri: Obsesif Kompulsif Bozukluk 
 
Kişinin kontrol edemediği takıntılı düşünceler, günlük yaşam kalitesini düşürecek oranda olumsuz etkileyen ruhsal bir hastalıktır. Takıntılı düşüncelerin zihinden atılamaması “obsesyon”, düşünceleri bastırmak için yineleyici davranışlarla eyleme geçme “kompulsiyon” olarak adlandırılır. Bireyler, obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı geçici olarak ortadan kaldırmak için bu yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemler geliştirir ama altta yatan neden varlığını devam ettirdiği için birey kısa süre sonra yine aynı döngüye girer. Kişi bunların mantık dışı olduğunu bildiği halde bu düşünce ve eylemlerini kontrol edemez.
 
Sıklıkla Karşılaşılan Obsesyon Örnekleri
Pislik ya da mikrop bulaşmasından korkma, 
Simetri ve düzen takıntısı,
Günahkâr düşüncelerden korkma,
Sosyal çevre içinde onaylanmayacak davranışlarda bulunmaktan korkma,
Hata yapmaktan korkma ve kusursuz olma dürtüsü, 
Sevdiklerine zarar vermekten korkma…
 
Sıklıkla Karşılaşılan Kompülsiyon Örnekleri
Kilit, ocak, ütü, elektrik gibi kapanması gereken eşyaları sürekli kontrol etme, 
El sıkışmamak, kapı tokmağını tutmamak vb, 
Tekrar tekrar ellerini yıkama,
Çöpleri toplama ve biriktirme,
Günlük rutin işleri yaparken içinden sürekli sayı sayma…
 
Geriatri Danışmanlığı İçin Yaşlılarda En Sık Karşılaşılan Sorunlardan Biri: Kayıplar
Eşin ya da yakınlarının kaybı, maddi ya da manevi kısıtlılıklara maruz kalma, yalnızlık veya yalnız kalma korkusu, fiziksel gücün azalması, işitme kaybı, sağlık sorunları, ölüm korku ve kaygısı, toplumsal statüdeki değişiklikler, depresyon, ümitsizlik ve çaresizlik hissi, özgüven kaybı ve içe kapanma (Sosyal izolasyon). Bu ve buna benzer sorunlar ile yaşlılık döneminde daha sık karşılaşılmaktadır. Yaşlılıkta karşılaşılan psikolojik sorunlarla baş edebilmek için uzman psikolog desteği almak süreci doğru yönetebilmek için atılması gereken ilk adımdır. 
Ayrıca 65 yaş ve üstü bireylerde sıklıkla görülen ve unutkanlık şikayetleri ile baş gösteren Demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların ön tanı ve tespiti için nöropsikolojik test uygulamaları, Nöroloji Uzmanımızın ve Geriatri Uzmanımızın konsültasyonu ile uzman psikolog tarafından yapılmaktadır.
 

Bu Bölüme Yorum Yap

 
 
   
 

 
Çalışma Saatleri
  • P.tesi - Cuma
    08:30 - 17:30
  • Cumartesi
    08:30 - 13:00
  • Pazar
    Acil Servis

Yorum